سیدیاسین موسوی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی عمران

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گیلان - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV
  • Haghighatnejad N, Mousavi SY, Khaleghi SJ, Tabarsa A, Yousefi S، Properties of recycled PVC aggregate concrete under different curing conditions ، Construction and Building Materials 2016:126;943-950 ، (3/21/1920) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.