سیدعباس حسینی جو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی صنایع

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    35731624 - 017
   
  رزومه

     CV
  •   نگرش سیستمی در طراحي و توسعه پايدار سيستمهاي صنعتي
  •  ارزيابي چرخه عمر سیستمهای صنعتی، مواد و محصولات
  • رویکرد سیستمی در انتخاب مواد
  • آنالیز جریان مواد

   

   

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.