صالح آرخی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش سنجش از دور و GIS

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پونا - کشور هند

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه