نورالدین دبیری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی صنایع

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV

  بهینه سازی سیستم ها

  مدیریت زنجیره تأمین

  برنامه ریزی تولید

  برنامه ریزی شبکه های توزیع کالا

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.