سید محمد شهرآئینی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق - گرایش قدرت-شبکه های هوشمند الکتریکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

     CV

  شبکه های هوشمند انرژی؛ سیستم‌های سایبر فیزیکی؛ اینترنت اشیاء؛ حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

   

  Please Visit my Google Scholar          CLICK HERE

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.