مهدی یعقوبی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی کامپیوتر

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی شاهرود - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV

  سیستم های مدیریت فرآیندهای سازمانی (BPMS)

  سیستم های اطلاعاتی هوشمند

  فرآیند کاوی و داده کاوی  

  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ارائه‌ی الگوریتم پویا برای تنظیم هم‌روندی فرآیندهای کسب‌وکار ، مجله پردازش علائم و داده ها ، (نامشخص) ، ،
  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ایجاد تعادل بار کاری و کاهش چرخه ی زمانی با استفاده از اجرای همزمان وظایف وابسته در سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب وکار ، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ، (نامشخص) ، ،
  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، بهینه‌سازی در همروندی فرآیندهای کسب‌وکار با هدف تعادل بارکاری ، مجله مدل سازی سمنان ، (نامشخص) ، ،
  • Mehdi Yaghoubi, Morteza zahedi، Cycle time reduction and runtime rebalancing by reallocating dependent tasks ، International Journal of Engineering ، (3/21/1920) ، ،
  • Mehdi Yaghoubi, Soheila Karbasi، Handwritten Recognition using Slope and Curvature Functions ، International Journal of Applied Information Systems ، (3/21/1920) ، 8 ، 17-20
  • ، ASA ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.