محمدمهدی شهرازی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اقتصادی - گرایش اقتصادسنجی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32245371 - 017
    m.m.shahrazi@gu.ac.ir
   
  رزومه

  اقتصاد مالی

  اقتصادسنجی

  سیراندیشه های اقتصادی

  اقتصاد توسعه

  اقتصاد خرد

  • شهرازی، محمدمهدی، انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‌بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‌های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، (1396/10/10) ، 31 ، 267- 280
  • علمی، زهرا (میلا) ، ابونوری، اسمعیل ، راسخی، سعید، شهرازی، محمد مهدی، اثر شکست‏های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران ، مدلسازی اقتصادی ، (1393/9/23) ، ، 57-73
  • راسخی، سعید، شهرازی، محمدمهدی، آزمون کارایی بازار ارز، مطالعه موردی ایران ، اقتصاد پولی-مالی ، (1391/7/3) ، ،
  • Mohammad Mahdi Shahrazi, Zahra (Mila) Elmi, Esmaiel Abounoori and Saeed Rasekhi، The Influence of Structural Changes in Volatility on Shock Transmission and Volatility Spillover among Iranian Gold and Foreign Exchange Markets ، Iranian Economic Review ، (2/27/2636) ، 18 ، 73-86
  • Saeed Rasekhi and Mohammad Mahdi Shahrazi ، Modified R/S and DFA Analyses of Foreign Exchange Market Efficiency under Two Exchange Rate Regimes: A Case Study of Iran ، Iranian Economic Research ، (3/29/2635) ، 57 ، 1-26
  • Esmaiel Abounoori, Mohammad Mahdi Shahrazi, Saeed Rasekhi ، An investigation of Forex Market Efficiency Based on Detrended Fluctuation Analysis: A Case Study for Iran ، physica A ، (3/31/2633) ، 391 ، 3170–3179
  • Saeed Rasekhi and Mohammad Mahdi Shahrazi ، Econophysics from Theory to Application: A Case Study of Iran ، International Journal of Economics and Management Engineering ، (12/12/2633) ، 4 ، 145-151
  • شهرازی، محمدمهدی؛ یزدانی، زینب، بررسی وجود حافظه‏ بلندمدت در نوسانات بازدهی بازار طلای ایران: کاربردی از مدل FIGARCH ، اولین همایش ملی اقتصاد ایران ، (1396/2/9) ، ،
  • شهرازی، محمدمهدی، اثر نرخ ارز واقعي بر واردات با تأکید بر نقش بيماري هلندي: یک مطالعه موردی برای ایران ، دومین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران ، (1390/8/9) ، ،
  • شهرازی، محمدمهدی؛ یزدانی، زینب، اثر شوک های مثبت و منفی بر صادرات غیرنفتی واقعی: یک مطالعه موردی برای ایران ، همایش ملی- دانشجویی جهاد اقتصادی ، (1390/11/10) ، ،
  • سعید راسخی؛ شهرازی، محمدمهدی، کارایی بازار ارز و نظام ارزی: یک مطالعه موردی برای ایران ، همایش ملی جهاد اقتصادی ، (1391/11/10) ، ،
  • Mohammad Mahdi Shahrazi, Milad Shahrazi and Zeinab Yazdani، Exchange Volatility and Import Performance in Iran: An ARDL Bounds Testing Approach ، (first International Student Conference of Economics (ISCE ، (1/9/2637) ، ،
  • Saeed Rasekhi and Mohammad Mahdi Shahrazi، (2011), “Rescaled Range Analysis and Detrended Fluctuation Analysis Study of Foreign Exchange Market Efficiency: A Case Study for Iran ، (2d International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE ، (5/23/2632) ، ،
  • شهرازی، محمد مهدی، فرضیه بازار کارا: یک مطالعه موردی برای بازار ارز خارجی ایران ، ، (1389/6/27) ، ،
  • شهرازی، محمد مهدی، اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا، ارز و سهام ایران ، ، (1393/10/23) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.