مجید صفوی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه امام صادق - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  حقوق رسانه

  اسناد تعهدآور بانکی

  حقوق بیع بین الملل

   

  • سعادت مصطفوی، سید مصطفی و صفوی، مجید ، رهن دین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی ، (1397/1/1) ، در دست انتشار ،
  • مجید صفوی، ولایت فقیه در آرای فقه شیعه ، همایش ملی دبیر بصیرت وحدت ، (نامشخص) ، ،
  • مجید صفوی، مبانی آثار ظهر نویسی اسناد براتی در جهت توثیق با مطالعه در حقوق ایران، فقه امامیه، اسناد بین المللی و حقوق مصر ، ، (نامشخص) ، ،
  • مجید صفوی، رهن اسناد تجاری در حقوق موضوعه و فقه امامیه ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.