مصطفی رقیمی

استاد دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش کانی‌شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پونا - کشور هند

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه