محمد مقصودلو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی کامپیوتر

رشته تحصیلی

کامپیوتر - گرایش سخت افزار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی امیرکبیر تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV
  • طراحی سیستم های مطمئن

  § سیستم های مطمئن تعبیه شده و بلادرنگ

  § سیستم های مطمئن توزیع شده

  § معماری پردازنده های تحمل پذیر اشکال خصوصا در پردازنده های چند هسته ای و شبکه بر روی تراشه

  • طراحی سیستم های با توان مصرفی پایین
  • اعمال تکنولوژی های جدید در طراحی فیزیکی ساخت تراشه (نانوتکنولوژی)
  • روباتیک

  § طراحی مدارات مبتنی بر پایه میکروکنترلر

  • طراحی و پیاده ­سازی مدل ­های ارتباطی در اینترنت اشیاء
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Design Space Exploration of Non-Uniform Cache Access for Soft Error Vulnerability Mitigation ، Elsevier Journal of Microelectronics Reliability ، (3/21/1920) ، ،
  • N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Two Control-Flow Error Recovery Methods for Multithreaded Programs Running on Multi-core Processors ، Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Cache Vulnerability Mitigation Using an Adaptive Cache Coherence Protocol ، Springer Journal of Supercomputing ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Reliability Improvement in Private Non-Uniform Cache Architecture using Two Enhanced Structures for Coherence Protocols and Replacement Policies ، Elsevier Journal of Microprocessors and Microsystems ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، An Efficient Adaptive Software-Implemented Technique to Detect Control-Flow Errors in Multi-Core Architectures ، Elsevier Journal of Microelectronics Reliability ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Online Control-Flow Error Detection and Correction Based on Monitoring both Data-Flow and Control-Flow Graphs ، CSI Journal of Computing Science and Engineering ، (3/21/1920) ، ،
  • H. R. Zarandi, M. Maghsoudloo, N. Khoshavi، Two Efficient Software Techniques to Detect and Correct Control-flow Errors ، 16th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC) ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, N. Khoshavi, H. R. Zarandi، CCDA: Correcting Control-Flow and Data Errors Automatically ، 15th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems (CADS) ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, S. Pour-Mozaffari, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Soft Error Detection Technique in Multi-threaded Architectures Using Control-Flow Monitoring ، 14th Euromicro Conference on Digital System Design, Architecture, Methods and Tools (DSD) ، (3/21/1920) ، ،
  • N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Control-Flow Error Recovery Using Commodity Multi-core Architecture Features ، 17th IEEE International On-Line Testing Symposium (IOLTS) ، (3/21/1920) ، ،
  • N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Control-Flow Error Detection Using Combining Basic and Program-Level Checking in Commodity Multi-core Architectures ، 6th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES) ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi، Low-Cost Software-Implemented Error Detection Technique ، 2th IEEE International Symposium on Electronic System Design (ISED) ، (3/21/1920) ، ،
  • N. Khoshavi, M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Two Control-flow Error Recovery Methods for Multithreaded Programs Running on Multi-core Processors ، 28th International Conference on Microelectronics (MIEL) ، (3/21/1920) ، ،
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi، Dirty Data Vulnerability Mitigation by means of Sharing Management in Cache Coherence Protocols ، 25th International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFT) ، (3/21/1920) ، ،
  • V. Aalami-Al-Agha, H. R. Zarandi, M. Maghsoudloo، A Method to Detect Control Flow Errors in ARM-11-based Embedded Systems ، 18th National CSI Computer Conference (CSICC) ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.