محسن جلالی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

روان شناسی - گرایش بالینی

فهرست مقالات

  ارتباط

    32238675 - 017
   
  رزومه

     CV

  1- تشخیص و درمان اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان

  2- نورو ساینس

  3- ساخت و اعتبار و روایی پرسش نامه های تشخیصی در حوزه کودک، نوجوان و بزرگسال

  4- آسیب شناسی خانواده

  • جلالی، محسن؛ شعیری، محمد رضا، طهماسیان، کارینه؛ پوراحمدی، الناز، 3- تأثیر آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (3P) بر كاهش علائم كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي. ، دانشور رفتار ، (1389/2/10) ، 34 ، 29-38
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ شعیری، محمد رضا؛ طهماسیان، کارینه، اثر آموزش والدین بر مبنای برنامۀ فرزندپروري مثبت (3P) بر سلامت روان شناختی مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي (ODD). ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی خانواده پژوهی ، (1388/12/10) ، (4)16 ، 353-368
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ روشن، رسول؛ عابدین، علیرضا، تأثیر آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر کاهش شکایات جسمانی کودکان. ، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، (1388/3/12) ، 272-77 ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پاکدامن، شهلا، 4- تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر هشت تا 10 ساله مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی (ODD) شهرستان نهاوند ، مجله دستاوردهای روان شناختی ، (1388/4/1) ، 1 ، 67-86
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ شعیری، محمد رضا؛ طهماسین، کارینه، 5- اثر آموزش برنامۀ فرزندپروری (3P) بر تغییر شیوه های فرزندپروری ناکارآمد مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی خانواده پژوهی ، (نامشخص) ، 20 ، 519-532
  • پوراحمدی، الناز؛ عابدین، علیرضا؛ پاکدامن، شهلا؛ شعیری، محمد رضا ؛ جلالی، محسن، 6- مقایسۀ عناصر آزمون ترسیم آدمک رنگی در کودکان هفت تا 11 سالۀ مبتلا به اختلال تضادورزی مبارزه طلبانه و کودکان عادی ، مجله علوم رفتاری ، (1388/8/24) ، 3 ، 209-216
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، 8- بررسی کیفیت زندگی و سازگاری روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیسم و ADHD، ، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ، (1389/12/22) ، 6 ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، پوراحمدی، ابعاد کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در بیمارن مبتلا به اختلال وسواسی-جبری ، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ، (1389/12/22) ، 6 ،
  • جلالی، محسن؛ شعیری، محمد رضا؛ روشن، رسول؛ چلبیانلو، غلام رضا، بررسی فعالیت امواج نواحی پیشین، میانی و پسین مغز در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی . ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، (1397/6/9) ، 2 ، 23-29
  • جلالی، محسن، زمانی، مجید؛ پوراحمدی، الناز، نقش بررسی نقش همراهی خانوادگی با علائم کودک، شیوه های فرزند پروری و استرس والدگری در پیش بینی شدت اختلالات اضطرابی در کودکان 6 تا 10 سال استان گلستان ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، (نامشخص) ، ،
  • بیرامی، منصور؛ پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال تضادورزی مبارزه طلبانه. ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان شناسی ، (1388/10/27) ، 8 ، 15-32
  • جلالی، محسن، پوراحمدی، الناز؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ شعیری، محمد رضا، 2- اثر آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلالات برونی سازی شده. ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان شناسی ، (1388/3/24) ، 13 ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ عابدین، علیرضا؛ روشن، رسول، 3- بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی-رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 سالۀ محروم از پدر و عادی ، مجله علمی-پژوهشی روان شناسی بالینی ، (1388/6/11) ، 2 ، 51-59
  • جلالی، الناز؛ پوراحمدی، الناز، اثر آموزش ابراز وجود بر سلامت روان شناختي و عزت نفس نوجوانان پسر شهر تبريز ، مجله علمی-پژوهشی اندیشه و رفتار (روان شناسی کاربردی) ، (1389/8/12) ، 17 ، 27-36
  • روشن، رسول؛ جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، تعيين ويژگيهای روانسنجي پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هيجاني مرتبط با اضطراب کودک در دانش آموزان 17-10 ساله ایرانی ، فصلنامه اندازهگیری تربیتی ، (1397/3/18) ، 31 ، 65-97
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ علیزاده، هانی، Prevalence of anxiety disorders among 10–14 years old children in Gorgan ، European Psychiatry ، (12/1/2012) ، 27 ، 86-94
  • محسن، جلالی؛ پوراحمدی، الناز، Agreement between parent and teacher for behavioral and emotional problems in a normative sample of tehran children aged 7–11. ، European Psychiatry ، (12/1/2012) ، 27 ، 115-121
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ روشن، رسول، مقایسه عملکرد جنسی بیماران دیابتی و افراد عادی ، پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی ، (1390/8/5) ، ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ روشن، رسول، مقایسه عملکرد جنسی بیماران سرطانی و افراد عادی ، پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی ، (1390/8/5) ، ،
  • روشن، رسول، جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، 26- بررسی رابطه سبک های هویت با هویت دینی و ملی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بهشهر ، همايش ملی آسيب شناسی اجتماعی با تأکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان ، سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی ، (1391/9/25) ، ،
  • پوراحمدی، الناز، جلالی، محسن، کیانی، رقیه؛ سرتیپی، سیما، The Survey of Social Support and Disfunctional Attitude in smoked and non-smoked youths of shabestar city. ، First international congresson tobacco and health ، (12/19/2630) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمد، الناز؛ عابدین، علیرضا، شعیری، محمد رضا؛ روشن، رسول، آسیب شناسی روانی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتار درونی سازی شده و برونی سازی شده ، اولین کنگرۀ نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، (1388/2/23) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، نقش تعداد فرزندان و ترتيب تولد در بروز مشکلات عاطفي- رفتاري کودکان ، سومین همایش سراسری تازه های مراقبت پرستاری کودکان ، (1389/5/21) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ روشن، رسول، رابطه با جنس مخالف و مولفه های پیش بینی کننده رفتار ایمن جنسی ، پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ، (1389/2/23) ، ،
  • روشن، رسول؛ جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ عموزاده، مهدی، سبک های دلبستگی و هویت با رفتار امن جنسی در روابط بین فردی ، پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ، (1389/2/22) ، ،
  • بهاور نیا، الناز؛ جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ علیزاده صحرایی، ام هانی، بررسی ارتباط بین سلامت روان شناختی، سبک های حل مسأله و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز ، ششمین سمینار سراسری علمی-پژوهشی بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، (1387/7/24) ، ،
  • جلالی، محسن، پوراحمدی، الناز؛ باباپور خیرالدین، جلیل، بررسی مقایسه ای شیوه فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD) و کودکان عادی و توانایی شیوه های فرزندپروری و زیر مقیاس های سلامت روان در پیش بینی نمره کلی سلامت عمومی. ، سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ، (1378/2/23) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و سبک های رهبری با تعهد سازمانی و انگیزش کاری اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران ، همایش منطقه ای همت مضاعف و کار مضاعف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز ، (1389/2/21) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز، بررسی رابطه بین معنویت و عمل به باورهای دینیگ با سلامت روان شناختی ، همایش منطقه ای تعلیم، تربیت، دین، انسان دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز ، (1389/12/17) ، ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن، بررسي مقايسه ای استرس والدگري وسبك هاي مقابله اي مادران نمازگزا ر و غيرنمازگزار شهر گرگان ، همایش منطقه ای تعلیم، تربیت، دین، انسان دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز ، (1389/12/17) ، ،
  • ، بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سازگاري با مكانيزم هاي دفاعي دختران نوجوان شهر گرگان ، همايش ملی آسيب شناسی اجتماعی با تأکید بر مسائل و مشکلات نوجوانان ، سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی ، (1391/9/25) ، ،
  • جلالی، محسن؛ پوراحمدی الناز، بررسي رابطه اشتغال مادران، جو خانوادگی و استرس والدگري با سبك هاي دلبستگي نوجوانان 16-14ساله شهر گرگان ، همایش ملی خانواده و امنیت، دانشگاه یزد ، (1391/2/12) ، ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن، بررسي رابطه اشتغال مادران، جو خانوادگی و استرس والدگري با سبك هاي دلبستگي نوجوانان 16-14ساله شهر گرگان ، همایش ملی خانواده و امنیت، دانشگاه یزد ، (1391/2/12) ، ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن، تأثیر سن پدران و مادران (هنگام تولد فرزندان)بر عملکرد عاطفی-رفتاری و تحصیلی فرزندان. ، سمینار کشوری ابعاد رفتاری، اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. ، (1387/9/7) ، ،
  • علیزاده صحرایی، امهانی؛ پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن؛ بهاورنیا، الناز، بررسی رابطۀ ابعاد کمالگرایی با افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز. ، ششمین سمینار سراسری علمی-پژوهشی بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، (1387/7/24) ، ،
  • پوراحمدی، الناز؛ جلالی، محسن، بررسی رابطه عزت نفس و ویژگی های شخصیتی معلمان با رضایت شغلی آنها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبستان های ابتدایی شهر تبریز. ، نخستین کنگرۀ دوسالانۀ روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. ، (1387/2/10) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.