لادن عبادی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی علی آباد
گروه آموزشی نقشه برداری

رشته تحصیلی

نقشه برداری - گرایش سنجش از دور

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

پوترا - کشور مالزی

ارتباط

  34266235 - 017
 
رزومه

   CV

پایش تغییرات به کمک تصاویر ماهواره ای، کاربردهای سنجش از دور در علوم زمین، کاربردهای موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای

  • Ebadi, Ladan ; Shafri, Helmi Z. M. ، Compression of remote sensing data using second-generation wavelets: a review ، Environmental Earth Sciences ، (5/19/2013) ، ،
  • Ebadi, Ladan ; Shafri, Helmi Z. M. ، A stable and accurate wavelet-based method for noise reduction from hyperspectral vegetation spectrum ، Earth Science Informatics ، (8/31/2635) ، ،
  • Ebadi, Ladan; Shafri, Helmi Z. M.; Mansor, Shattri B.; Ashurov, Ravshan، A review of applying second-generation wavelets for noise removal from remote sensing data ، Environmental Earth Sciences ، (3/3/2013) ، ،
  • دهقان، امیر و صحاف، علی و سعیدان بجستانی، ماشاله و عبادی، لادن، مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه ی موردی:شهرستان ملایر) ، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ، (1398/1/1) ، ،
  • Ebadi, Ladan; Shafri, Helmi، Optimal Daubechies Wavelet Parameters for Noise Removal of Red-edge Region in Vegetation Spectrum ، MRSSIC 2010 ، (4/4/2010) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.