حامد رضایی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی مهندسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

     CV

  زمینه های پژوهشی مورد علاقه

  1. مطالعات زمین شناسی مهندسی پروژه های مهندسی (مطالعات ساختگاهی) 
  2. پی جوی و اکتشاف و ارزیابی کیفی و کمی مصالح ساخت و ساز و منابع قرضه
  3. مطالعات مهندسی ژئوتکنیک ( بهسازی زمین، مقاوم سازی و طراحی پی)
  4. رفتارنگاری و نصب ابزار دقیق در  پروژه ها و شناسایی محلی
  5. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح ها و پروژه ها
  6. شناسایی و پهنه بندی مخاطرات طبیعی و تحلیل ریسک خطر
  7. اکتشاف، ارزیابی کیفی و کمی منابع آب و مطالعات هیدروژئولوژی
  8. فناوری های نوین در زمین شناسی

   

   

  طرح های پژوهشی انجام شده

  1. همکار طرح پژوهشی « شناسایی اصولی معادن شن و ماسه استان گلستان » ، استانداری گلستان 1382
  2. ناظر طرح پژوهشی « ارزیابی سطوح شیبدار قسمتی از تپه های زیباشهر گرگان»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، 1386
  3. مجری طرح پژوهشی « امکانسنجی تاسیسات آب کوچک مقیاس با بررسی پیرامون ویژگی های ژئوتکنیکی خاکهای استان گلستان»، 1391
  4. همکار طرح پژوهشی « بررسی کاربرد لسها در تهیه مصالح کانالهای آبرسانی »، 1392
  5. مجری طرح پژوهشی « بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی» شرکت آب منطقه ای گلستان 1396
  6. مجری طرح پژوهشی « شناسایی مخاطرات زمین در نهشته­های لسی و روش­های مقابله با آن» دانشگاه گلستان 1394
  7. مجری طرح پژوهشی« مطالعات ايمن سازي و تحليل پايداري زمین لغزش روستاي نرگس­چال»،  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1393
  8. مجری طرح پژوهشی « رفتارنگاری زمین لغزش نرگس چال آزادشهر»، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1396
  9. مجری طرح پژوهشی « تهیه بانک اطلاعات خواص مهندسی سنگ‌های ایران »، دانشگاه گلستان، 1396
  10. مجری طرح پژوهشی « استفاده از دستگاه آزمون پین­هول برای بررسی کاهش شدت واگرایی خاک­های سیلتی با افزودن نانورس »، دانشگاه گلستان، 1396
  11. مجری طرح پژوهشی « طبقه­بندی انواع سنگ­های استان گلستان بر مبنای شاخص دوام شکفتگی »، دانشگاه گلستان، 1396
  12. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای آق­امام در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1398.
  13. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستاهای برنجوین، ریگ چشمه و زندان چال در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1398.
  14. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستاهای چه­جا و سیاهمرزکوه در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1398.
  15. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای قلعه­قافه در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  16. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای خاک پیرزن در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  17. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای نراب در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  18. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای ازداران در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  19. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای امام­عبدالله در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  20. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای کشکک در برابر خطر زمين­لغزش »، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  21. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای چهارباغ در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1398.
  22. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای بیوندسفلی در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398.
  23. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای چشمه گدار در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  24. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای گلباغی در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  25. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای زرور در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  26. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای حلول در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  27. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای گلی در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  28. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای عرب در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  29. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای نرگسلوعلیا در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  30. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای قلعه شعبان در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398
  31. مجری طرح مطالعاتی « مطالعات پايدارسازي روستای سرانی در برابر خطر زمين­لغزش »، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، 1398

   

  طرح های پژوهشی در حال انجام

  1. مجری طرح پژوهشی « پهنه بندی مخاطرات زمین مبتنی بر ریسک در مسیر خط لوله گاز از دو راهی وطن تا فارسیان و خطوط فرعی به روستاها»، شرکت گاز استان گلستان
  2. مجری طرح پژوهشی « طبقه بندی انواع سنگهای استان گلستان بر مبنای شاخص دوام سنگ»، دانشگاه گلستان، 1396

   

   

   

   

  • رضایی، حامد; زال آقایی، ص.، امكانسنجي احداث سازه هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك هاي استان گلستان. ، عمران آب ، (1389/5/5) ، 37 ،
  • رضایی، حامد.، لشکری پور، غ.ر.، رهنماراد، ج.، پیرانداخ، ر.، ارزيابي لسهاي استان گلستان بر اساس معيارهاي زمين شناسي مهندسي. ، فصل نامه زمین شناسی کاربردی ، (1390/6/1) ، 1 ، 29-40
  • رضایی، حامد.، لشکری پور، غ.ر.، غفوری،م.، حافظی مقدس،ن.، اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری، مطالعه موردی استان گلستان. ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک ، (1393/6/6) ، 70 ، 35-45
  • رضایی، حامد.، خامه چیان، م.، بررسي جایگاه سنگ هاي مارني در سيستم هاي طبقه بندي مهندسي توده سنگ مطالعه موردي: ساختگاه سد دوستي. ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ، (1395/5/14) ، 2 ، 3427-3444
  • رضایی، حامد؛ پشگاهی،ع.، ارزیابی اثر احداث آببندان بر تراز آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگان رود استان گلستان. ، هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز ، (1396/9/25) ، 2 ، 45-57
  • رضایی، حامد؛ امینی، آ.، ارزیابی ژئومتری ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان). ، رخساره¬های رسوبی ، (1395/6/25) ، 1 ،
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori ، Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province ، Journal of Basic and Applied Scientific Research ، (12/31/2632) ، 12 ، 2979-2986
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori, N.H.Moghaddas، A Comparative Study of the Preliminary Examining Methods for Liquefaction Potential and Geological Conditions of Coastal Soils in the Southeastern Caspian Sea ، Research Journal of Environmental Sciences ، (12/31/2632) ، 5 ، 329-341
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori، The survey of dynamic compaction on microstructure characteristics of loess of Golestan–Iran ، Archives Des Sciences ، (7/27/2633) ، 7 ،
  • 14. Rezaei Sadegh, Shooshpasha Issa, Rezaei Hamed، Evaluation of landslide using ambient noise measurements ,case study: Nargeschal landslide ، International Journal of Geotechnical Engineering ، (1/1/1980) ، ،
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،قندهاری،س.، برآورد ضریب مانینگ رسوبات استان گلستاندر طبقه بندی متحد خاک. ، نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک ، (1393/6/10) ، 2 ، 109ـ100
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آب های زیرزمینی مطالعه موردی:حوضه گرگانرود. ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1393/11/5) ، 4 ، 167ـ153
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آب های زیرزمینی مطالعه موردی:حوضه گرگانرود. ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1393/11/5) ، 4 ، 167ـ153
  • رضایی،حامد.، رانش زمین ، دانشنامه گلستان ، (نامشخص) ، ،
  • رضایی،ح.،بزی،خ.،صادقی،ن.،خواجه شاهکوییی،ع،ر.، تحلیل و برآورد آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله مطالعه موردی:شهر گرگان. ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1394/11/28) ، 25 ،
  • رضایی،حامد.، بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان. ، نشریه زمین شناسی مهندسی ، (1397/7/8) ، 3 ، 434ـ411
  • رضایی،ح.،صفری،ح.ج.،قجقی،ا.، تاثیر گسلش بر احتمال وقوع زمین لغزش ها مطالعه موردی:زمین لغزش های منطقه نرگس چال. ، نشریه زمین شناسی مهندسی ، (1398/6/25) ، 3 ، 486ـ457
  • رضایی،ح.،امینی،آ.،قندهاری،س.، رهیافت جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات یزدان مطالعه موردی:لس های استان گلستان. ، رسوب شناسی کاربردی ، (نامشخص) ، 16 ،
  • .Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori, N. hafezimoghaddas، .Measuring The Properties Of The Microstructure Loess In Golestan Province ، .Australian Journal of Basic and Applied Sciences ، (3/21/1920) ، 8 ، 92ـ83
  • .Ghandhari Somayeh, Amini Arash, Solgi Ali, Rezaei Hamed، .Analysis of loess sediment texture in Golestanprovince according to the microstructure parameters ، Iranian Journal of Earth Sciences ، (3/21/1920) ، 4 ، 255ـ244
  • رضایی، حامد.، عوامل مؤثر بر حرکت های شیبی ، کنفرانس دانشجویی عمران ، (1376/2/2) ، 4 ،
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،نیکودل،م.ر.، اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ های مارنی سازند آب تلخ در دستگاه سد دوستی سرخس. ، گردهمایی علوم زمین ، (نامشخص) ، 18 ، 27ـ25
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،نیکودل،م.ر.، بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخ. ، گردهمایی علوم زمین ، (نامشخص) ، 18 ،
  • رضایی، حامد.،خامه چیان،م.، بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های پیرامون روستای کیاسر(جنوب غرب گرگان). ، گردهمایی علوم زمین ، (نامشخص) ، 18 ،
  • رضایی،حامد.،ارومیه ای،ع.،غلامی،غ.، بررسی اثر توزیع دانه بندی بر ارزش ماسه ای. ، گردهمایی علوم زمین ، (نامشخص) ، 18 ،
  • رضایی،حامد.، بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی در لس های سرخس و تایباد. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 1 ،
  • رضایی،حامد.،رقیمی،م.، لزوم توجه به مسائل زمین شناسی زیست محیطی در بهره برداری بهینه از پهنه های ساحلی استان گلستان. ، همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران. ، (نامشخص) ، 5 ،
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.، بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخ. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران. ، (نامشخص) ، 4 ،
  • رضایی،حامد.،آهنگری،ک.، لزوم بررسی های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی شهری گستره استان گلستان. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 2 ،
  • رضایی،حامد.، ارزیابی عوامل چالش زا در توسعه صنعت و معدن استان گلستان. ، همایش توانمندی های توسعه استان گلستان. ، (نامشخص) ، 3 ،
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،غفوری،م.،زال اقایی،ص.، ویژگی های شاخص سنگ های مارنی ساختگاه سد دوستی. ، کنفرانس زمین شتاسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 2 ،
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.، طبقه بندی لغزش های پیرامون روستای کیاسر. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 2 ،
  • رضایی،حامد.،حسینی،س.م.، بررسی مصالح ساختمانی رسوبات حوضه ابریز محمداباد براساس امتیاز کیفی. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 3 ، 674ـ647
  • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،غفوری،م.،زال اقایی،ص.، بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد دوستی. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 6 ،
  • رضایی،حامد.،زال اقایی،ص.، امکانسنجی احداث سازه های ابی کچک براساس معیارهای ژئوتکنیکی خاک های استان گلستان. ، کنفرانس پژوهش های کاربردی منابع آب ایران. ، (نامشخص) ، 1 ، 678ـ665
  • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،زال اقایی،ص.، اندازه گیری ویژگی های ریزساختاری لس های استان گلستان. ، همایش زمین شناسی فلات ایران،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. ، (نامشخص) ، 1 ،
  • رضایی،حامد.،امینی،آ.،زمانی،ع.، سایت موزه آموزشی با معرفی رخنمون زمین شناسی در شهر گرگان. ، همایش میراث زمین شناختی ایران. ، (نامشخص) ، 1 ،
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تغییرات فصلی غلظت نیترات در حوضه گرگانرود استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/7/16) ، 8 ، 1352ـ1345
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، پهنه بندی ژئوتکنیکی خاک های استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/7/16) ، 8 ، 56ـ50
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، مدیریت ریسک و خطر در تحلیل مخاطرات زمین با استفاده از سیستم اطلاعات ژئوتکنیک (GIS) مطالعه موردی خاک های استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/7/16) ، 8 ، 1866ـ1859
  • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،تقوی،س.ا.،زال اقایی،ص.، مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی:سواحل جنوب شرق دریای خزر. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (نامشخص) ، 8 ، 1985ـ1977
  • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، جایگاه لس استان گلستان در ستون چینه شناسی البرز شرقی. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران،دانشگاه شهید بهشتی تهران. ، (1392/7/9) ، 17 ،
  • رضایی،ح.،تقوی،س.ا.، معرفی و ارزیابی روش های غیر سازه ای در تثبیت دامنه های مستعد لغزش مطاله موردی:روستای برنجوین-مینودشت. ، کنگره ملی مندسی عمران،دانشگاه نوشیروانی بابل. ، (نامشخص) ، 8 ،
  • رضایی،ح.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،تقوی،س.ا.، مکانیزم رمبش لس ها. ، کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی. ، (نامشخص) ، 1 ،
  • رضایی،ح.،تقوی،س.ا.، تحلیل آماری پروفیل های استاندارد تعیین ضریب زبری سطح درزه های سنگ. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تهران. ، (1394/9/27) ، 19 ،
  • رضایی،حامد.،سعادت نیا،آ.،رحیمی چاکدل،ع.،رقیمی،م.،رادفر،ع.، بررسی رابطه بین زمین لغزش و زلزله مطالعه موردی:مینودشت. ، گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین،تهران. ، (1394/12/5) ، 34 ،
  • رضایی،حامد.،سعادت نیا،آ.،رحیمی چاکدل،ع.،رقیمی،م.،رادفر،ع.، تحلیل آماری پراکنش و مشخصات زمین لغزش های کلاله استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تهران. ، (1394/9/27) ، 19 ،
  • رضایی،حامد.،قجقی،ا.،صفری،ح.، بررسی اثر گسلش بر زمین لغزش های یال شمالی البرز شرقی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS. ، گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین،تهران. ، (1394/12/5) ، 34 ،
  • همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران.، بررسی تاثیر افزودن نانورس بر روی رفتار واگرایی خاک های ریزدانه ضعیف مطالعه موردی:استان گلستان. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران. ، (1395/8/27) ، 5 ،
  • رضایی،حامد.،لشکربلوکی،س.، معرفی معیارهای صحرایی در شناسایی خاک های واگرا مطالعه موردی:خاک های شرق استان گلستان. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المملی برج میلاد تهران. ، (1395/8/27) ، 5 ،
  • رضایی،حامد.،لشکربلوکی،س.، عوامل کنترل کننده شدت واگرایی خاک در ازمایش پین هول. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،رکز همایش بین المللی برج میلاد تهران. ، (1395/8/27) ، 5 ،
  • رضایی،حامد.،مؤمن،و.، ژئومتری فروچاله ها در نهشته های لسی واقع در روستای چشمه لی استان گلستان. ، همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران،دانشگاه خوارزمی تهران. ، (1395/7/7) ، 9 ،
  • رضایی،حامد.،باقری ضیابری،ن.،زیوری،ا.، بررسی تاثیر اهک-خاکستر پوسته برنج بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک رس با خاصیت خمیری بالا(CH). ، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران. ، (نامشخص) ، 2 ،
  • رضایی،حامد.،صفایی پور،ف.، پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده روستای برنجوین مینودشت. ، همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تبریز. ، (1396/2/14) ، 10 ،
  • رضایی،ح.،لشکری پور،غ.ر.،پورمندی،ن.، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغییره مطالعه موردی:حوضه آبخیز زیارت. ، همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران،دانشگاه بیرجند. ، (1396/6/17) ، 9 ،
  • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،پورمندی،ن.، ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدلEPM و GIS. ، همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران،دانشگاه بیرجند. ، (1396/6/17) ، 9 ،
  • دکتر رضایی، اعظم تقوی، کاربرد آمار در علوم زمین ، ، (1394/3/1) ، ، 351
  • دکتر حامد رضایی، کلیدهای موفقیت ، ، (1397/4/30) ، ، 163
  • رضایی،حامد.، مبانی زمین شناسی مهندسی ، ، (1399/8/30) ، ، 600
  • رضایی،حامد.،مشعرپور،فرشید.، زمین شناسی مهندسی فضاهای زیرزمینی ، ، (نامشخص) ، ،
  • مرعشی مریم؛ رضایی، حامد، بررسی ارتباط بین آب زیرزمینی و آب‌های سطحی حوزه آبریز زیارت ، ، (1393/1/1) ، ،
  • صادقی، نوشین؛ بزی خدازجم؛رضایی، حامد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا، تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله، (مطالعه موردی: شهر گرگان) ، ، (1394/3/27) ، ،
  • مهدان، عارف؛ حافظی مقدس، ناصر؛ رضایی، حامد، بررسی اثرات زیست محیطی زمین لغزش هاومدیریت آن درمنطقه رامیان- استان گلستان ، ، (1394/3/4) ، ،
  • عبدالقادر امانزاده سید، رضایی، ح.، تاثیر نانوکائولینیت بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
  • تصدیقی، مرتضی؛ رضایی، حامد، بررسی پایداری لرزه ای سیستم ساندویچی در دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتکی به روش مدل سازی عددی ، ، (1394/7/5) ، ،
  • بابانژاد، ی.؛ رضایی، ح، ساز و کار فرونشست زمین در اثر پمپاژ آبهای زیرزمینی و اثرات ژئوتکنیکی آن در استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
  موضوعشرحفایلتاریخ
  درس مبانی زمین شناسی مهندسی- فصل اول برای دانشجویان عمران فایل 1397/7/8 11:09 AM
  طرح درس آلودگی منابع آب  فایل 1397/7/8 10:49 AM
  طرح درس آب های زیرزمینی  فایل 1397/7/8 10:48 AM