حمید رضا صادقی پور

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دهلی - کشور هندوستان

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه