حسن نظیف

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی معماری

رشته تحصیلی

معماری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

       32254163 - 017
     
    رزومه