فاضله خواجه نبی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش نجوم و اختر فیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دوبلین - کشور ایرلند

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه