علی مختاری

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

Chemistry - گرایش Analytical Chemistry

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

Isfahan University of Technology - کشور Iran

فهرست مقالات

  Spectroscopy

  Flow Injection Analysis

  Chemiluminescence

  Semi fuel Cells

  Making Analytical Instruments (Chemiluminescence, Sonochemiluminescence, Bipolae-Electrochemiluminescence, Photometer, FIA)

  https://orcid.org/0000-0003-4783-3467

  • ، ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.