علی اکبر دهنو خلجی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی معدنی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32245882 - 017
    alidkhalaji@yahoo.com
   
  رزومه

     CV

  1) تهیه ترکیبات کوئوردیناسیون (کمپلکسها) با استفاده از لیگاندهای بازشیف

   

  2) تهیه نانوذرات اکسید فلزی و نانوکامپوزیتهای اکسید فلزی/پلیمرها

  • Aliakbar Dehno Khalaji and Maryam Ghorbani، Mn2O3 Nanoparticles Synthesized from Thermal Decomposition of Manganese(II) Schiff Base Complexes ، Acta Phys. Pol.A ، (1/1/2018) ، 133 ، 7-9
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.