عبدالرحمان علیزاده

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم ارتباطات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

     CV
  • محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده، بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن ، فصلنامه علوم اجتماعی ، (1386/11/1) ، 38-39 ، 1-29
  • مهدیزاده، سیدمحمد؛ علیزاده، عبدالرحمان ، مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صدا و سیمای ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، (1392/10/1) ، 63 ، 33-81
  • علیزاده، عبدالرحمان، ارتباطات توسعه و توسعه پایدار ، رسانه ، (1384/10/1) ، 64 ، 246-231
  • فتحی نیا، محمد؛ علیزاده، عبدالرحمان، خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن ، پژوهش های ارتباطی (پژوهش و سنجش) ، (1384/9/30) ، 43-42 ، 106-81
  • علیزاده، عبدالرحمان؛ فتحی نیا، محمد ، رابطه میزان استفاده از رسانه ها (با تأکید بر تلویزیون) و طرز فکر مخاطبان ، پژوهش های ارتباطی ( پژوهش و سنجش) ، (1385/11/1) ، 48 ، 139-172
  • علیزاده، عبدالرحمان؛ فتحی نیا، محمد، بازنمایی سبک زندگی طبقات اجتماعی در سریال های خانوادگی تلویزیون ، پژوهشهای ارتباطی ، (1386/11/1) ، 52 ، 83-114
  • مهدی زاده، سید محمد ؛ علیزاده، عبدالرحمان، بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی ، مطالعات فرهنگ - ارتباطات ، (1393/3/30) ، 57 ، 217-242
  • مهدي‌زاده، سيدمحمد؛ ذكايي، محمدسعيد؛ فرقاني، محمدمهدي؛ عليزاده؛ عبدالرحمان ، رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی ، رادیو تلویزیون ، (1394/2/1) ، 26 ، 171-195
  • زردار، زرین؛ علیزاده، عبد الرحمان، تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی ، توسعه کارآفرینی ، (1394/11/1) ، 30 ، 689 تا 708
  • علیزاده، عبدالرحمان؛ زردار، زرین، عوامل مؤثر بر تماشای شبکه ماهواره‌ای «من و تو» توسط جوانان ، مطالعات رسانه های نوین ، (1396/12/10) ، 12 ، 31-65
  • علیزاده، عبدالرحمان (نویسنده) ؛ فرقانی، محمدمهدی (راهنما)؛ ذکایی، محمدسعید (مشاور)، جوانان و بازي‌هاي رايانه‌اي بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر گرايش دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي تهران به بازي‌هاي رايانه‌اي (پایان نامه کارشناسی ارشد) ، ، (1385/6/30) ، ،
  • علیزاده، عبدالرحمان (نویسنده)؛ مهدی‌زاده، سیدمحمد (راهنما)؛ ذکایی، محمدسعید (مشاور)؛ فرقانی، محمدمهدی (مشاور)، خبر و زندگي روزمره؛ گفتمان‌ خبري رسانه‌ها و خوانش مخاطبان (بررسي اخبار تلويزيون ج.ا.ا. و بي‌بي‌سي فارسي) (رساله دکتری) ، ، (1392/11/29) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.