علیرضا طبرسا

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی عمران

رشته تحصیلی

عمران - گرایش ژئوتکنیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم وصنعت - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV

  روشهای بهسازی و اصلاح خاک

  مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

  مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک

  رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

  کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.