علیرضا صفا

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق - گرایش کنترل

ارتباط

رزومه

رباتیک، کنترل غیرخطی، سیستم‌های تأخیردار

 • علیرضا صفا، کنترل وضعیت ماهواره با وجود تأخیر در ورودی‌ها ، ، (1394/10/22) ، ،
 • سینا پهلوانی، طراحی کنترل‌کننده بهینه برای سیستم گوی معلق آزمایشگاه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات ، ، (1398/3/1) ، ،
 • احمد بادلی، مدل‌سازی، شناسایی و کنترل سیستم گوی معلق آزمایشگاهی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ، ، (1398/6/15) ، ،
 • احمد میرتقی، کنترل بهینه و مقاوم گوی معلق با در نظر گرفتن محدودیت عملگر ، ، (1398/6/1) ، ،
 • فهیمه کم، کنترل یک ربات سری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، ، (1398/6/15) ، ،
 • رویا اتابایی، کنترل بهینه ربات اسکارا با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات ، ، (1398/6/15) ، ،
 • سیاوش جمشیدی، طراحی کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی برای ربات اسکارا با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته ، ، (1398/6/15) ، ،
 • پدرام سرمدی، طراحی کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی برای ربات سری اسکارا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ، ، (1398/6/15) ، ،
 • ابوالفضل ابراهیمی، طراحی کنترل‌کننده برای سیستم تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ با در نظر گرفتن معیارهای کارایی حوزه زمان و فرکانس ، ، (1398/6/11) ، ،
 • بهنام شجاعی، کنترل سیستم گوی آزمایشگاهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، ، (1398/3/11) ، ،
 • فرشاد زینلی و میلاد قزل‌سفلی، پایش هوشمند روشنایی ، ، (1398/6/22) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.