علی پاکدامن

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش توپولوژی جبری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  • A. Pakdaman; H.Torabi and B. Mashayakhi ، Small loop spaces and covering theory of non-homotopically Hausdorff spaces ، Topology and its applications ، (2/1/2011) ، 158 ، 803 - 809
  • B. Mashayekhy, A. Pakdaman and H. Torabi، Spanier spaces and covering theory of non-homotopically path Hausdorff spaces ، Georgian Mathematical Journal ، (5/22/2634) ، ، 303-317
  • H. Torabi, A. Pakdaman and B. Mashayekhy، ON THE TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUPS OF QUOTIENT SPACES ، Ukrainian Mathematical Journal ، (5/1/2014) ، 12 ، 1883-1898
  • A. Pakdaman, H. Torabi, B. Mashayekhy، On Locally 1-connectedness of Quotient Spaces and Its Applications to Fundamental Groups ، Filomat ، (1/1/2014) ، 1 ، 27-35
  • H. Torabi, A. Pakdaman and B. Mashayekhy، TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUPS AND SMALL GENERATED COVERINGS ، Mathematica Slovaca ، (1/1/2015) ، 5 ، 1153-1164
  • A. Pakdaman, H. Torabi and B. Mashayekhy، ON THE EXISTENCE OF CATEGORICAL UNIVERSAL COVERINGS ، italian journal of pure and applied mathematics ، (5/22/2638) ، ، 289-300
  • A. Pakdaman, M. Attary، A COVERING PROPERTY IN PRINCIPAL BUNDLES ، Journal of Algebraic Systems ، (6/1/2017) ، 2 ، 91-98
  • M. Tajik, B. Mashayekhy and A. Pakdaman، Unique Path Lifting from Homotopy Point of View ، Acta Mathematica Vietnamica ، (8/24/2017) ، ، 1-17
  • Ali Pakdaman، "one point union preserve having the categorical universal covering" ، Joint Meeting of the German Mathematical Society and the Polish Mathematical Society ، (11/22/2635) ، ،
  • Ali Pakdaman، Small loops and covering theory ، First workshop in geometry and topology, Ferdowsi university of Mashhad ، (5/22/2632) ، ،
  • Ali Pakdaman، On Mycielski conjecture ، The 7-th seminar on Geometry & Topology, Tehran, Iran University of science & technology ، (4/21/2635) ، ،
  • Ali Pakdaman، covering theory of locally wild spaces ، , Ferdowsi University of MashhadThe 44-th Conference of Iranian Mathematical Society ، (10/23/2634) ، ،
  • Ali Pakdaman، Separation properties of topological fundamental groups ، The 6-th international Conference on Group theory, Gorgan, Golestan University ، (5/22/2635) ، ،
  • اسفندیاری فر، حسن; پاکدامن، علی و احمدی، کریم، راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): بر اساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی‌ مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور ، ، (1386/1/1) ، ، 416
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.