سید احمد علوی

مربی دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی

کامپیوتر - گرایش برنامه‌نویسی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فنی وین - کشور اتریش

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه