لیلا نوروزپور

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش مطالعات زبان،دستور زبان و سبک شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه