دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برنامه دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد 99

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

برنامه دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد 99 (عمران - ژئوتکنیک، عمران - حمل و نقل، عمران - سازه، برق - مدارهای مجتمع الکترونیک، برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک، برق - مکاترونیک، کامپیوتر، پلیمر و معماری)

عمران - ژئوتکنیک عمران - حمل و نقل عمران - سازه برق - مدارهای مجتمع الکترونیک برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
برق - مکاترونیک کامپیوتر پلیمر معماری  

 

شروع کلاسها از روز شنبه 17 آبان 1399

جهت شرکت در کلاس ها در سامانه آموزش مجازی کلیک نمایید.


تعداد بازدید: 457