دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برنامه دانشجویان ورودی کارشناسی 99 (کامپیوتر، پلیمر، عمران، صنایع، معماری، ارتباط تصویری، برق و مکانیک)

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

برنامه دانشجویان ورودی کارشناسی 99 (کامپیوتر، پلیمر، عمران، صنایع، معماری، ارتباط تصویری، برق و مکانیک)

کامپیوتر پلیمر عمران صنایع
معماری ارتباط تصویری برق مکانیک

 

شروع کلاسها از روز شنبه 17 آبان 1399

جهت شرکت در کلاس ها در سامانه آموزش مجازی کلیک نمایید.


تعداد بازدید: 314