دانشکده فنی و مهندسی گرگان

قابل توجه دانشجویان گرامی:

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

دانشجویانی که غیبت 3/16 کلاسی یا غیبت در جلسات امتحانات پایان ترم داشته اند، جهت موجه نمودن غیبت، فرم های مربوطه را از انتشارات دانشکده دریافت و پس از تکمیل به همراه مدارک لازم حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 98/11/6 به واحد آموزش دانشکده فنی و مهندسی گرگان (الغدیر) تحویل دهند.

*ارائه مدرک پس از تاریخ فوق بی اثر خواهد بود و نمره صفر در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.


تعداد بازدید: 484